Spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Adamem Kujawą  oraz prezentację filmu pt. „Nieinni”. Spotkanie jest organizowane przez Stowarzyszenie „Pro Salute” oraz Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, w ramach kampanii społecznej, prowadzonej przez Miasto Białystok. Jego celem jest uwrażliwienie i zainspirowanie studentów UMB do pozytywnych zachowań wobec osób niepełnosprawnych. W czasie spotkania poruszono problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz działania podejmowane na ich rzecz w Białymstoku. Zaprezentowano także film Krzysztofa Kiziewicza i Radovana Lee pt. „Nieinni”, którego bohaterami jest sześć osób, których zainteresowania i pasje pokazują, że można być aktywnym również będąc niepełnosprawnym - król Skate Plazy Michał Kropiewnicki, paraolimpijczyk Krzysztof Smorszczewski, malarka i studentka - Weronika Maksimowicz, zawodnik jiu-jitsu Jan Kempisty, niewidomy DJ Mateusz Brytczuk i Dawid Markiewicz, który uległ dramatycznemu wypadkowi. Dzięki filmowi można poznać ich historie, zobaczyć, jak radzą sobie w życiu, jak potrafią być aktywni i czerpać ze świata, ile się da. Autorzy filmu pozwalają widzom wejść w ten świat i przekonać się, że ludzie niepełnosprawni nie czują się inni, mogą żyć aktywnie, rozwijać swoje talenty i pasje.

plakat_2jpg